A Médiatanács 113/2021. (II. 16.) számú döntése

A MEDIORIX Bt. által üzemeltetett Rádió Szarvas állandó megnevezésű kisközösségi (Szarvas 105,4 MHz) rádiós médiaszolgáltatás 2020. november 16-22. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés megsértése]

Date of decision: 16 February 2021

A Médiatanács megállapítja, hogy a MEDIORIX Bt. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Rádió Szarvas állandó megnevezésű kisközösségi (Szarvas 105,4 MHz) rádiós médiaszolgáltatás 2020. november 16-21. közötti működése során megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezést, amely jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 20.000,- Ft bírsággal sújtja.