A Médiatanács 88/2021. (II. 10.) számú döntése

A Mosonmagyaróvár 99,7 MHz helyi vételkörzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2020. október 22-én közzétett pályázati felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Katolikus Rádió Zrt. vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása (Pápa 92,7 MHz + Mosonmagyaróvár 99,7 MHz)

Date of decision: 10 February 2021

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Mosonmagyaróvár 99,7 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2020. október 22-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 16/2021. (I. 12.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Katolikus Rádió Zrt. és a 28693‑6/2020. számú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés I. számú mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés (szerződésmódosítás) megkötését kezdeményezi a Katolikus Rádió Zrt.-vel a Mosonmagyaróvár 99,7 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében, a Katolikus Rádió Zrt. pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően, a Katolikus Rádió Zrt. Pápa 92,7 MHz rádiós médiaszolgáltatási jogosultságának vételkörzet-bővítéseként.