A Médiatanács 33/2021. (I. 19.) számú döntése

A Budakalászi Média Kft. által üzemeltetett Rádió Szentendre állandó megnevezésű kisközösségi (Szentendre 91,6 MHz) rádiós médiaszolgáltatás 2020. október 12-18. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés megsértése]

Date of decision: 19 January 2021

A Médiatanács megállapítja, hogy a Budakalászi Média Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Rádió Szentendre állandó megnevezésű kisközösségi (Szentendre 91,6 MHz) rádiós médiaszolgáltatás 2020. október 12-18. közötti működése során megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezést, amely jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 20.000,- Ft bírsággal sújtja.