A Médiatanács 1145/2020. (XII. 22.) számú döntése

A Campus Rádió Nonprofit Kft. által üzemeltetett FM90 Campus Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Debrecen 90,0 MHz) közösségi jellegű médiaszolgáltatás 2020. szeptember 7-13. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés megsértése]

Date of decision: 22 December 2020

A Médiatanács megállapítja, hogy a Campus Rádió Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett FM90 Campus Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű (Debrecen 90,0 MHz) közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2020. szeptember 7-13. közötti működése során megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezést, amely jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 80.000,- Ft bírsággal sújtja.