A Médiatanács 1125/2020. (XII. 15.) számú döntése

A "CSABA TV" Kft. (5600 Békéscsaba, Teleki utca 5.) médiaszolgáltató kérelme Csaba TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére tárgyban

Date of decision: 15 December 2020

A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján hatósági határozatával – az Mttv. 182. § l) pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el a "CSABA TV" Kft. (5600 Békéscsaba, Teleki utca 5.) médiaszolgáltató Csaba TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását, egyúttal mentesíti a médiaszolgáltatót az Mttv. 44. § (1) bekezdésben előírt médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.