A Médiatanács 1057/2020. (XI. 24.) számú döntése

A Magyar Telekom Nyrt. több médiaszolgáltatásban is megjelent reklámját kifogásoló bejelentés [az Mttv. 24. § (1) bekezdésének e) és f) pontjaiban, valamint az Smtv. 20. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesülésének vizsgálata]

Date of decision: 24 November 2020

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít közigazgatási hatósági eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt.