A Médiatanács 1044/2020. (XI. 24.) számú döntése

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap számára műholdas műsorterjesztésre vonatkozó szerződésmódosításra irányuló tárgyalásra szóló felhatalmazás megadása, valamint a szerződésmódosítás megkötésének jóváhagyása tárgyában

Date of decision: 24 November 2020

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Gazdálkodási és Kezelési szabályzatának (a továbbiakban: GKSZ) 30. § a) pontja alapján a műholdas műsorterjesztésre vonatkozó szerződés módosítására irányuló tárgyaláshoz az MX1 Ltd.-vel a felhatalmazást megadja, a szerződésmódosítás megkötését – a mellékelt szerződéses feltételekkel – jóváhagyja.