A Médiatanács 1012/2020. (XI. 11.) számú döntése

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap és a Nemzeti Filmintézet közötti, közszolgálati médiavagyonba, nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások és egyéb mozgóképes művek, valamint azok részleteinek felhasználásáról szóló keretmegállapodás megkötésének jóváhagyása

Date of decision: 11 November 2020

A Médiatanács jóváhagyja az MTVA és az NFI által a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 5/E. § (4) bekezdés szerinti keretmegállapodás megkötését, a jelen előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezettel.