A Médiatanács 1011/2020. (XI. 11.) számú döntése

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2020. évi költségvetésének módosításáról

Date of decision: 11 November 2020

A Médiatanács felhatalmazza az NMHH elnökét, hogy az MTVA költségvetésében az alábbi átcsoportosításokat elvégezze:

  1. Az MTVA 2020. évi költségvetése bevételi oldalának „2. Médiaszolgáltatási díj” bevételi előirányzatát 392,5 millió forinttal csökkentse.
  2. Az MTVA 2020. évi költségvetése bevételi oldalának „6. Egyéb céltámogatások" bevételi előirányzatát 797,8 millió forinttal létrehozza.
  3. Az MTVA 2020. évi költségvetése kiadási oldalának „3. Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.” kiadási előirányzatát 650,0 millió forinttal növelje.
  4. Az MTVA 2020. évi költségvetése kiadási oldalának „4. MTVA médiaszolgáltatás-támogatási és vagyonkezelési tevékenységének kiadásai főcsoport 4.2. Dologi kiadások” előirányzatát 991,5 millió forinttal csökkentse.
  5. Az MTVA 2020. évi költségvetése kiadási oldalának „5. Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Kft. támogatása” kiadási előirányzatát 100,0 millió forinttal csökkentse.
  6. Az MTVA 2020. évi költségvetése kiadási oldalának „6. MTVA Digitalizációs Műhely Kft.” kiadási előirányzatát 49,0 millió forinttal növelje.
  7. Az MTVA 2020. évi költségvetése kiadási oldalának „11. Egyéb céltámogatások felhasználása” kiadási előirányzatát 797,8 millió forinttal létrehozza.