A Budapest 89,5 MHz médiaszolgáltatási lehetőség pályáztatása

Published: 13 November 2020

A pályáztatás aktuális helyzete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 49. § (1) bekezdése alapján felkérte a Hivatalt a Budapest 89,5 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. A kidolgozott frekvenciatervet a Hivatal az Mttv. 49. § (5) bekezdése alapján közzétette. A Médiatanács az Mttv. 49. § (6) bekezdése alapján a kidolgozott frekvenciatervet jóváhagyta, és a pályázati felhívás előkészítése céljából az Mttv. 50. § (1) bekezdése alapján elfogadta a médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás tervezetét.

A pályázati felhívás tervezete a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2020. november 13-án került közzétételre.

A Budapest 89,5 MHz médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás tervezet tárgyában a szóbeli meghallgatás a veszélyhelyzetre tekintettel  2020. november 26-án nem kerül megrendezésre.

A pályázati felhívás tervezettel kapcsolatban 2020. november 26-tól 2020. december 1-ig írásban bárki kérdést intézhet a Hivatalhoz, vagy észrevételt tehet. Az észrevételeket postai úton és személyesen a 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25. szám alatti címre, vagy elektronikusan a pjo@nmhh.hu e-mail címre lehet megküldeni. Figyelemmel arra, hogy a beérkezett kérdésekre, észrevételekre a Médiatanács írásban válaszol, szükséges megadni a kérdező elérhetőségét (név vagy cégnév, valamint lakcím vagy székhely).

A Budapest 89,5 MHz médiaszolgáltatási lehetőség pályáztatásának dokumentumai

  1. PreparationBudapest 89,5 MHz