A Budapest 89,5 MHz médiaszolgáltatási lehetőség pályáztatása (lezárva)

Last updated: 10 May 2021

A pályáztatás aktuális helyzete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 49. § (1) bekezdése alapján felkérte a Hivatalt a Budapest 89,5 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. A kidolgozott frekvenciatervet a Hivatal az Mttv. 49. § (5) bekezdése alapján közzétette. A Médiatanács az Mttv. 49. § (6) bekezdése alapján a kidolgozott frekvenciatervet jóváhagyta, és a pályázati felhívás előkészítése céljából az Mttv. 50. § (1) bekezdése alapján elfogadta a médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás tervezetét.

A pályázati felhívás tervezete a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2020. november 13-án került közzétételre.

A Hivatal a Budapest 89,5 MHz médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás tervezet tárgyában a szóbeli meghallgatást az NMHH Operatív Bizottságának döntésére tekintettel, a járványügyi helyzet miatt 2020. november 26-án nem tartotta meg.

A pályázati felhívás tervezettel kapcsolatban 2020. november 26-tól 2020. december 1-ig írásban bárki kérdést intézhetett a Hivatalhoz, vagy észrevételt tehetett. Az észrevételeket postai úton és személyesen a 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25. szám alatti címre, vagy elektronikusan a pjo@nmhh.hu e-mail címre lehetett megküldeni.

A Médiatanács az Mttv. 52. § (1) bekezdése alapján elfogadta és 2020. december 11-én hirdetményi úton és honlapján közzétette a pályázati felhívás végleges szövegét.

A pályázati ajánlatokat 2021. január 20-án 10.00-13.00 óra között lehetett benyújtani a pályázati felhívásban részletesen meghatározott feltételek szerint.

A Médiatanács a 241/2021. (III. 30.) számú határozatában foglaltak szerint döntött a pályázati eljárás eredményességéről és nyerteséről.

A Budapest 89,5 MHz médiaszolgáltatási lehetőség pályáztatásának dokumentumai

  1. PreparationBudapest 89,5 MHz
  2. Tender procedureBudapest 89,5 MHz
  3. Announcement of resultsBudapest 89,5 MHz