A Médiatanács 997/2020. (X. 27.) számú döntése

Az M-RTL Zrt. kérelme a „Midway” (2019) című filmalkotás előzetes klasszifikációja iránt [az Mttv. 9. § (9) bekezdése]

Date of decision: 27 October 2020

A Médiatanács az M-RTL Zrt. médiaszolgáltatónak az Mttv. 9. § (9) bekezdése alapján előterjesztett kérelmére megállapítja, hogy a „Midway” (2019) című filmalkotás az Mttv. 9. § (4) bekezdése szerinti III. korhatári kategóriába sorolandó.