A Médiatanács 995/2020. (X. 27.) számú döntése

A DS Média Kft. (2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 9. fszt. 2.) médiaszolgáltató kérelme DSTV Dunaújváros Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való Médiatanács általi elismerésére tárgyban

Date of decision: 27 October 2020

A Médiatanács az Mttv. 66. § (5) bekezdése alapján hatósági határozatával – az Mttv. 182. § l) pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva közösségi médiaszolgáltatásként ismeri el a DS Média Kft. (2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 9. fszt. 2.) médiaszolgáltató DSTV Dunaújváros Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását, egyúttal mentesíti a médiaszolgáltatót az Mttv. 44. § (1) bekezdésben előírt médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.