A Budapest 98,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség pályáztatása

Last updated: 10 May 2021

A pályáztatás aktuális helyzete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 49. § (1) bekezdése alapján felkérte a Hivatalt a Budapest 98,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. A kidolgozott frekvenciatervet a Hivatal az Mttv. 49. § (5) bekezdése alapján közzétette. A Médiatanács az Mttv. 49. § (6) bekezdése alapján a kidolgozott frekvenciatervet jóváhagyta, és a pályázati felhívás előkészítése céljából az Mttv. 50. § (1) bekezdése alapján elfogadta a médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás tervezetét.

A pályázati felhívás tervezete a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2020. október 22-én került közzétételre.

Az NMHH Hivatala a Budapest 98,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás tervezet tárgyában a szóbeli meghallgatást az NMHH Operatív Bizottságának döntésére tekintettel a járványügyi helyzet miatt 2020. november 5-én nem tartotta meg.

A pályázati felhívás tervezettel kapcsolatban 2020. november 5-től november 10-ig írásban bárki kérdést intézhetett a Hivatalhoz, vagy észrevételt tehetett. Az észrevételeket postai úton és személyesen a 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25. szám alatti címre, vagy elektronikusan a pjo@nmhh.hu e-mail címre lehetett megküldeni.

A Médiatanács az Mttv. 52. § (1) bekezdése alapján elfogadta és 2020. november 27-én hirdetményi úton és honlapján közzétette a pályázati felhívás végleges szövegét.

A pályázati ajánlatokat 2021. január 14-én 10.00-13.00 óra között lehetett benyújtani a pályázati felhívásban részletesen meghatározott feltételek szerint.

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy 62/2021. (II. 2.) számú, pályázati nyilvántartásba vételt megtagadó végzése ellen közigazgatási per iránti keresetet nyújtottak be – az Mttv. 58. § (2) bekezdése alapján a Budapest 98,0 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2020. november 27-én megindított pályázati eljárást a bíróság jogerős határozatáig 220/2021. (III. 23.) számú döntése felfüggesztette.

A Budapest 98,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség pályáztatásának dokumentumai

  1. PreparationBudapest 98,0 MHz
  2. Tender procedureBudapest 98,0 MHz