A Médiatanács 970/2020. (X. 13.) számú döntése

A Klubrádió Zrt. által üzemeltetett Klubrádió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatáson 2020. szeptember 24-én 16 órától sugárzott „Megbeszéljük” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdésének vélelmezett megsértése]

Date of decision: 13 October 2020

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdésének megsértése tárgyában, a Klubrádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2020. szeptember 24-én 16 órától sugárzott „Megbeszéljük” című műsorszámban elhangzottak miatt.

A Médiatanács kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy a végzés közlését követő 10 napon belül terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban.