A Médiatanács 929/2020. (X. 9.) számú döntése

Az ATV Zrt. által üzemeltetett ATV Spirit állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2020. július–augusztus hónapokban közreadott műsorát érintő hatósági ellenőrzés során tett megállapítások [az Mttv. 33. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése]

Date of decision: 9 October 2020

A Médiatanács hatósági eljárást indít az ATV Zrt. médiaszolgáltatóval szemben a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 33. § (3) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezésnek az általa üzemeltetett ATV Spirit állandó megnevezésű médiaszolgáltatás 2020. július–augusztus hónapokban közreadott műsora során 35 esetben történt vélelmezett megsértése tárgyában, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát.