Budapest 95,3 MHz – a Médiatanács 919/2020. (X. 9.) számú határozata alapján pályáztatásra kerülő médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciaterve

Published: 16 October 2020

A Médiatanács 919/2020. (X. 9.) számú határozata értelmében kidolgozott és az NMHH ügyfélszolgálatán 2020. október 16. és 2020. október 30. napja között közzétett médiaszolgáltatási lehetőség főbb paraméterei:

sTelephelyFv (MHz)ERP max (W)Heff max (m)Becsült elvi ellátottság- sztereó - (fő)Becsült elvi ellátottság - sztereó - (km)PAKorlátozás*
.…..°-…...°/dB
Telepítési feltételek**
1. Budapest 95,3 1 490 2.025.000 2 - 25 V D

0°-70°/ 0-3,8dB

80°-200°/ 0-2,7dB

210°-350°/ 0,3-15,26dB
A nemzetközileg koordinált adótelephely: 18°58’48”; 47°29’31”

Megjegyzések:

  1. ERP max: Az effektív kisugározható teljesítmény maximális értéke (kiloWattban)
  2. Heff max: Az effektív antennamagasság maximális értéke (méterben)
  3. P: polarizáció, H: horizontális, V: vertikális
  4. A: antenna karakterisztika, ND: körsugárzó, D: irányított antennarendszer
  5. * A részletes adatok a rádióengedélyezési eljárás keretében, a besugárzási terv készítéséhez szükséges adatszolgáltatásban kerülnek megadásra.
  6. ** A becsült számított ellátottság a nemzetközileg koordinált adótelephely és sugárzási paraméterek figyelembe vételével került meghatározásra.

A Médiaszolgáltató a megadottól eltérő telephelyen és sugárzási jellemzőkkel is megvalósíthatja a műsorszóró szolgáltatást, azonban a frekvenciakijelölési határozat és rádióengedély kiadásának feltétele, hogy a tervezett telephelyen megvalósítandó sugárzási paraméterekkel teljesüljenek a hatóság által kiadott tervezési adatszolgáltatási határozatban előírt feltételek, és a vételkörzet eltérés nem haladja meg a pályázati felhívásban megadott mértéket.