A Médiatanács 889/2020. (IX. 29.) számú döntése

A Hold Reklám Kft.-vel szemben indított, a jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló hatósági eljárás lezárása

Date of decision: 29 September 2020

A Médiatanács az Mttv. 70. § (7) bekezdése szerint a koncentráció fokának megítélése szempontjából releváns piaci tények és körülmények vizsgálata és mérlegelése alapján a Hold Reklám Kft.-t jelentős befolyásoló erejű médiaszolgáltatóként azonosítja, és az előterjesztés részét képező hatósági határozatban foglaltak szerint megállapítja a médiaszolgáltatót 2021. január 1. napjától az Mttv. 32. § és a 38-39. § alapján terhelő kötelezettségek pontos tartalmát.