A Médiatanács 857/2020. (IX. 15.) számú döntése

A Répce TV Nonprofit Kft. által üzemeltetett Répce TV állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatás 2020. június 22-ei műsorának hatósági ellenőrzése [az Mttv. 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]

Date of decision: 15 September 2020

A Médiatanács megállapítja, hogy a Répce TV Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Répce TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásának 2020. június 22-én sugárzott műsorában megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 64. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 20.000,- Ft összegű bírsággal sújtja. A Médiatanács az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján egyúttal megtiltja a jogsértő magatartás tanúsítását.