A Médiatanács 855/2020. (IX. 15.) számú döntése

Az egyes közszolgálati médiaszolgáltatások által használt műsorterjesztési platformok Mttv. 98. § (7) bekezdése szerinti módosítása

Date of decision: 15 September 2020

  1. A Médiatanács – a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatójával történő konzultációt követően, valamint műszaki, gazdasági, gazdaságossági és médiapolitikai szempontok vizsgálata után – az Mttv. 98. § (7) bekezdése alapján egységes szerkezetben módosítja a 723/2020. (VII. 28.) számú döntését, az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint.
  2. A Médiatanács döntéséről tájékoztatja a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapot és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgálati médiaszolgáltatót.