A Médiatanács 816/2020. (IX. 1.) számú döntése

A Szentgrót és Vidéke című havilap 2020. júliusi számában megjelent „Szegregáció és integráció szentgróti módra” című cikket kifogásoló bejelentés [az Smtv. 17. § (1) és (2) bekezdés érvényesülésének vizsgálata]

Date of decision: 1 September 2020

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt.