A Médiatanács 721/2020. (VII. 28.) számú döntése

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap számára digitális földfelszíni műsorterjesztési szolgáltatási szerződés megkötésére irányuló tárgyalás megkezdése tárgyában

Date of decision: 28 July 2020

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Gazdálkodási és Kezelési szabályzatának 30. § a) pontja alapján a digitális földfelszíni műsorterjesztési szolgáltatási szerződés megkötésére irányuló tárgyalás megkezdéséhez – az ”ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal – az előzetes felhatalmazást megadja.