A Médiatanács 703/2020. (VII. 21.) számú döntése

A műsorkvóta kötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. június 1. - december 31.) II. tárgyában megindított – rádiós médiaszolgáltatókra vonatkozó – hatósági eljárások lezárása

Date of decision: 21 July 2020

A Médiatanács a Mediorix Szolgáltató Bt. médiaszolgáltató Rádió Szarvas állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2019. év október 21. – december 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 25.200,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.