A Médiatanács 578/2020. (VI. 16.) számú döntése

A Lánczos Kornél Gimnázium által üzemeltetett Táska Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kisközösségi (Székesfehérvár 97,5 MHz) médiaszolgáltatás 2020. február 21-27. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés megsértése]

Date of decision: 16 June 2020

A Médiatanács megállapítja, hogy a Lánczos Kornél Gimnázium (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett Táska Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kisközösségi (Székesfehérvár 97,5 MHz) médiaszolgáltatás 2020. február 21-27. közötti működése során megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezést, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 40.000,- Ft bírsággal sújtja.