A Médiatanács 492/2020. (V. 26.) számú döntése

A Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2020. március 24-én közzétett pályázati felhívásra 2020. május 13-án beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata (Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft.)

Date of decision: 26 May 2020

A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Sátoraljaújhely 104,9 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2020. március 24-én közzétett Pályázati Felhívás 1.10.10.1. pontja alapján – az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – a Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. pályázót hiánypótlásra hívja fel

  • a Formanyomtatvány IV.1. és IV.2. pontja szerinti, a pályázó tulajdonosi szerkezetére vonatkozó táblázatok megfelelő kitöltése,
  • a Formanyomtatvány VI. pontja szerinti „TERVEZETT KÖLTSÉGEK” és „TERVEZETT BEVÉTELEK” táblázatok, valamint az ezekkel összhangban álló eredménykimutatás-terv és mérlegterv megfelelő benyújtása,
  • a Pályázati Felhívás 2.4.8.13. pontja szerinti nyilatkozat megfelelő benyújtása,
  • a Pályázati Felhívás 2.4.8.22. pontja szerinti nyilatkozat megfelelő benyújtása,
  • a Pályázati Felhívás 2.4.9.1. d) pontja szerinti, a benne közvetlen tulajdonosi részesedéssel rendelkező Újhelyi Gazdálkodási Kft.-re vonatkozó eredeti, vagy közjegyző által 30 (harminc) napnál nem régebben hitelesített hatályos cégkivonat benyújtása,
  • a Pályázati Felhívás 2.4.9.1. e) pontjának mindenben megfelelő banki igazolás csatolása, valamint
  • a Pályázati Felhívás 2.4.9.1. f) pontjának mindenben megfelelő, a pályázóra vonatkozó dokumentum benyújtása tekintetében.