A Médiatanács 483/2020. (V. 19.) számú döntése

A Grobol Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 31. 3/1.) médiaszolgáltató kérelme D+ TV állandó megnevezésű lineáris vezetékes médiaszolgáltatása közösségi médiaszolgáltatásként való elismerésének visszavonására

Date of decision: 19 May 2020

A Médiatanács az Mttv. 182. § l) pontjában biztosított feladat és hatáskörében eljárva a Grobol Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 31. 3/1.) médiaszolgáltató kérelmére indult eljárásban a D+ TV állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatásának közösségi jellegű médiaszolgáltatásként való elismerését 2020. május 31. napjával visszavonja.