A Médiatanács 333/2020. (IV. 21.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 2019. június 1.- december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Molnár Tv Kft. (Rábaközi Televízió)]

Date of decision: 21 April 2020

A Médiatanács a Molnár Tv Kft. médiaszolgáltató Rábaközi Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2019. év június 1. – december 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 12.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.