A Médiatanács 1338/2018. (XII. 11.) számú döntése

Az ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/49. hetében beérkezett pályázat bírálóbizottsági ajánlásáról

Date of decision: 11 December 2018

1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1360/2017. (XII. 19.) számú döntésével a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/49. hetében – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklást – az alábbi pályázatot nem részesíti támogatásban:

az iktatószám: MA-
ESCHERKÁROLY
2018-…/2018.
a pályázó neve
a megörökítendő
esemény megnevezése
22
Cross Dot Film Kft.
Életinterjú Rabovsky
Istvánnal

2. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1360/2017. (XII. 19.) számú döntésével a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak támogatására meghirdetett ESCHERKÁROLY2018 pályázati eljárás 2018/49. heti fordulóját lezárja.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy

  • 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázót,
  • 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás 2018/49. heti eredményéről és az eljárásban fennmaradó keretösszegről szóló közleményt,
  • a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről.

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2018. december 7-ei ajánlása