A Médiatanács 1243/2018. (XI. 13.) számú döntése

A MEDIORIX Bt. (Rádió Szarvas) Szarvas 105,4 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme

Date of decision: 13 November 2018

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-tervezet elfogadásával – a médiaszolgáltató kérelmére – az Mttv. 48. § (5) bekezdése alapján a MEDIORIX Bt. Szarvas 105,4 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát – amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2024. február 5-ig megújítja.