A Médiatanács 943/2018. (VIII. 28.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 2018. január 1. - május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan – Molnár TV Kft. (Rábaközi Televízió)

Date of decision: 28 August 2018

A Médiatanács a Molnár TV Kft. médiaszolgáltató Rábaközi Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2018. év április 16. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben.