A Médiatanács 791/2018. (VII. 24.) számú döntése

A földfelszíni terjesztésű kisközösségi, helyi és körzeti közösségi rádiós és helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatásokkal kapcsolatos 2017. évi médiaszolgáltatói beszámolási kötelezettség teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása tárgyában – Média Csele Bt. (Mohács 22. csatorna)

Date of decision: 24 July 2018

A Médiatanács a Média Csele Bt. (Mohács 22. csatorna) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. § (1) bekezdés alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzített, valamint az Mttv. 66. § (3) bekezdése szerinti, 2017. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért felhívja a médiaszolgáltatót a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra.