A Médiatanács 33/2018. (I. 16.) számú döntése

Az EGRILAJOS2018 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási szerződés és mellékletei formaszövegének elfogadásáról

Date of decision: 16 January 2018

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az EGRILAJOS2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánítottakkal kötendő támogatási szerződés és mellékletei formaszövegét a jelen döntés mellékletét képező formában.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződést és mellékleteit 8 munkanapon belül az Alap honlapján tegye közzé.

a döntés mellékletei:

  1. melléklet: támogatási szerződés
  2. melléklet: de minimis nyilatkozat
  3. melléklet: könyvvizsgálói nyilatkozat a szerződéskötéshez
    3.A. melléklet: egyéni könyvvizsgáló esetén
    3.B. melléklet: könyvvizsgáló társaság esetén
  4. melléklet: beszámoló űrlap
  5. melléklet: tételösszesítő