A Médiatanács 1360/2017. (XII. 19.) számú döntése

Az ESCHERKÁROLY2018 pályázati felhívás kibocsátásáról

Date of decision: 19 December 2017

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a magyar vonatkozású, váratlanul bekövetkező, így előre nem látható (ad hoc) események azonnali, helyszíni forgatási munkálatainak vissza nem térítendő támogatására vonatkozó ESCHERKÁROLY2018 pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit a döntés mellékletét képező formában.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy döntésének megfelelően 5 munkanapon belül honlapján tegye közzé a pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit.

a döntés mellékletei:

  • a pályázati felhívás és kapcsolódó mellékletei:
  • pályázati kérelem űrlap előfinanszírozás esetében
  • pályázati kérelem űrlap utófinanszírozás esetében
  • kötelespéldány nyilatkozat elő- és utófinanszírozás esetében
  • de minimis nyilatkozat előfinanszírozás esetében
  • költségvetés előfinanszírozás esetében
  • tételösszesítő utófinanszírozás esetében