A Médiatanács 682/2017. (VII. 5.) számú döntése

A Médiatanács által a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2017. január 12-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása

Date of decision: 5 July 2017

  1. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerint megállapítja, hogy a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2017. január 12-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményes.
  2. A Médiatanács az Mttv. 62. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapítja, hogy a Hajdúböszörmény 98,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárás nyertese az Mttv. 62. § (3) bekezdés alapján és a Pályázati Felhívás 1.11.3.4. pontja alapján az LB Rádió Kft. pályázó.
  3. A Médiatanács az Mttv. 59. § (3) d) pontja és a Pályázati Felhívás 1.10.9.2. e) és m) pontja szerint megállapítja, hogy a KREDIT HOLDING Kft. pályázó pályázati ajánlata tartalmilag érvénytelen, tekintettel arra, hogy a pályázó pályázati ajánlata nem felel meg az Mttv. 64. § (7) bekezdésében, illetve a Pályázati Felhívás 2.3.4., illetve 2.5.6.6. pontjában foglaltaknak.
  4. A Médiatanács a 2. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított LB Rádió Kft. pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződés megkötésére irányuló eljárást.
  5. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.