A Médiatanács 696/2016. (VI. 21.) számú döntése

A kvótakötelezett audiovizuális médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 2015. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [LP Média Kft. („hatoscsatorna”)

Date of decision: 21 June 2016

A Médiatanács az LP Média Kft. médiaszolgáltató „hatoscsatorna” állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2015. év június-december hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben.