A Médiatanács 630/2016. (VI. 14.) számú döntése

A REZSI2016 pályázati eljárás negyedik fordulójának bírálóbizottsági ajánlásáról

Date of decision: 14 June 2016

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1614/2015. (XII. 15.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2016. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett pályázati eljárás (REZSI2016)negyedik fordulójában – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és indoklásokat – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:

iktatószám:
MA-
REZSI2016-
…/2016.
a kedvezményezett neve
a médiaszolgáltatás
megnevezése
a megítélt
támogatás (Ft)
4
Szombathelyi Evangélikus
Egyházközség
Credo Rádió (98,8 MHz)
3 600 000
12
"FÜRED Stúdió" Televíziós Kft.
Füred Televízió
5 400 000
22
Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.
Nagykállói Televízió
5 294 502
26
RTV. Szekszárd Kft.
RTV Szekszárd
5 265 000
37
Lánczos Kornél Gimnázium
Táska Rádió (97,5 MHz)
3 555 000
38
ALBA REGIA Műsorszolgáltató Kft.
Alpha Rádió (88.9 MHz)
2 223 360
41
Fanny-Film Kft.
Rádió Szentendre
(91,6 MHz)
3 600 000
53
Szabó Ferenc
Balaton Rádió (88,7 MHz)
1 550 700
91
INFONEXT Kft.
Info TV
4 739 850
95
PÜSPÖKLADÁNYI TÁJÉKOZTATÓ
KÖZPONT
Ladány Televízió
5 352 669
97
HANG-ADÁS Kft.
Karc FM (105,9 MHz)
4 500 000
11 db
a megítélt támogatás összesen:
45.081.081 Ft


2.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1614/2015. (XII. 15.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2016. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett pályázati eljárás (REZSI2016)negyedik fordulójában– a keretösszeget 2.617.481 Ft-tal a 2016. évi támogatási előirányzat terhére megemelve– az alábbi pályázatot támogatja, és a pályázat benyújtóját kedvezményezetté nyilvánítja:

iktatószám:
MA-
REZSI2016-
…/2016.
a pályázó neve
a médiaszolgáltatás
megnevezése
a megítélt támogatás
(Ft)
69
Civil Rádiózásért Alapítvány
Civil Rádió
(98,0 MHz)
3.384.000 Ft


3.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1614/2015. (XII. 15.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók – médiaszolgáltatásának 2016. évi folyamatos fenntartásához szükséges – működési és üzemeltetési költségeinek támogatására meghirdetett pályázati eljárás (REZSI2016)negyedik fordulójábana bírálóbizottsági ajánlást elfogadja és a negyedik fordulót lezárja.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy

  • 3 munkanapon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat,
  • 3 munkanapon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás negyedik fordulójának eredményéről szóló közleményt,
  • az ÁPF VIII. fejezetének 20.2. b.) pontja szerinti pályázati díj túlfizetés esetén a túlfizetés összegének visszatérítéséről 15 munkanapon belül intézkedjen az érintett pályázatok esetében,
  • a 2. B) javaslat elfogadása esetén a pályázati eljárásban forráshiány miatt támogatásban nem részesített pályázat esetében – az ÁPF VIII. fejezete 20.2. a.) pontjának megfelelően – a hatályos pályázati díj 75%-ának visszatérítéséről 15 munkanapon belül intézkedjen,
  • a bírálóbizottságot értesítse a Médiatanács döntéséről,
  • a pályázati eljárás lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot.


a döntés melléklete:
a bírálóbizottság 2016. június 9-ei ajánlása