A Médiatanács 47/2016. (I. 19.) számú döntése

A KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati felhívás kibocsátásáról

Date of decision: 19 January 2016

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására vonatkozó KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit a döntés mellékletét képező formában.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy döntésének megfelelően 5 munkanapon belül honlapján tegye közzé a pályázati felhívást és kapcsolódó mellékleteit.

a döntés mellékletei:
a pályázati felhívás és kapcsolódó mellékletei:

  • szinopszis és pályázati kérelem űrlap
  • részletes produkciós költségvetés
  • nyilatkozat kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettségről