A Médiatanács 1589/2015. (XII. 8.) számú döntése

A MACSKÁSSYGYULA2013 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított BPAnim Holding Kft. kérelméről

Date of decision: 8 December 2015

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 225/2013. (II. 13.) számú döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati eljárásban (MACSKÁSSYGYULA2013) kedvezményezetté nyilvánított BPAnim Holding Kft.Amíg utazunk” című, MA-MACSKÁSSYGYULA2013-26/2014. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elutasítja, a támogatási szerződés II.1. pontjának – a filmalkotás elkészítésére vonatkozó kötelezettség – megsértése miatt, a VI.1. f) pont szerinti szerződésszegésre tekintettel, a VI.2. a) pont alapján a támogatási szerződéstől eláll, a folyósított támogatást (3.200.000 Ft) teljes egészében kamattal és egyéb járulékos költséggel visszaköveteli, továbbá a VI.2. d) pont alapján a megítélt támogatás (4.000.000 Ft) 5%-os mértékének megfelelő (azaz 200.000 Ft) összegű kötbért állapít meg, melyek összevezetését rendeli el a kedvezményezett által teljesített 800.000 Ft összeggel.

A kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét a jelen döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 10. napig a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00280226-00000017 számú számlájára átutalással köteles teljesíteni.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződéstől való elálláshoz szükséges jognyilatkozatot 5 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül értesítse a kedvezményezettet.