A Médiatanács 2240/2012. (XII. 19.) számú határozata

A Telekom Híradástechnikai és Szolgáltató Kft-nek a Szeged 95,4 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2012. augusztus 30. napján megkötött hatósági szerződés módosítása tárgyában kérelemre indult hatósági eljárás megszüntetése

Date of decision: 19 December 2012

A Médiatanács a Telekom Kft. kérelme alapján a Szeged 95,4 MHz médiaszolgáltatási jogosultságra vonatkozóan 2012. augusztus 30. napján megkötött hatósági szerződés módosítására a médiaszolgáltató 2012. október 16. napján érkezett kérelmére megindult eljárást – a kérelem visszavonására tekintettel – a Ket. 31. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti.