A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban – 2012. szeptember

Published: 16 October 2012

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és -elemző főosztálya folyamatosan figyelemmel kíséri a rádiók és televíziók politikai hírműsorait.

A kvantitatív vizsgálat alapkoncepciója szerint a politikusok médiaszerepléseinek statisztikái (az említések, interjúk száma, a megnyilatkozások műsorideje, a bemutatásuk, mondanivalójuk témája) lényeges információkat közölnek az elemzett programok műsorszerkesztési praxisáról.

Az elemzés a következő műsorokra terjed ki:

 • MTV1 esti Híradó
 • Duna TV Híradó
 • Kossuth rádió: 180 perc (6 órától 7 óráig tartó időszak)
 • Déli krónika
 • Esti krónika
 • RTL Klub Híradó
 • Tények (TV2)
 • Class FM Hírek
 • Neo FM Hírek
 • ATV Híradó
 • Híradó 21 (Hír TV)
 • Echo TV Híradó

A hírműsorok elemzésének főbb fogalmai és az adatközlés sajátosságai

A vizsgálat során az NMHH a következő fontosabb alapkategóriákat különbözteti meg:

 • hírek: a tájékoztatási folyamatnak azon formálisan is elkülönülő elemei, amelyek a téma,
  a szereplők, illetve a helyszín szempontjából zárt egységet alkotnak,
 • események: azok a történések, amelyek a világban végbemennek, amelyeket a média hírként
  prezentál,
 • szereplők: azok a személyek vagy intézmények, akik/amelyek az események előidézőiként
  tűnnek fel a híregységekben,
 • témák: azok az ügyek, amelyek körül az események forogtak, és amelyekkel kapcsolatban
  a szereplők véleményüket ismertetik.

A politikai aktorok esetében háromféle szereplést különböztetünk meg

 1. Összes szereplés: amikor egy politikai csoportosulásnak vagy képviselőjének idézik gondolatait,
  illetve élőszóban nyilatkozik
 2. Élőszóbeli szereplés: amikor a politikusok nyilatkoznak, saját hangon adják elő mondanivalójukat
 3. Beszédidő: a politikusok nyilatkozataira szánt műsoridő, másképpen az az időtartam, amit
  a műsorkészítők a politikai szereplők szinkronjaira szántak.

Az elemzésben a parlamenti képviselők médiahasználata mellett a kormánytagok és a politikai pártkötődéssel
rendelkező közéleti szereplők megjelenéseit is vizsgáljuk az összes szereplés és a nyilatkozatoknak
szentelt műsoridő tekintetében.

A kabinet pártok által delegált, de párttagsággal nem rendelkező tagjainak szereplési adatait az ábrákban
a kormány adatai alatt jelenítjük meg. Ezen adatsorok összeállításánál kizárólag a szereplők
pártkötődését vesszük figyelembe.

Külön adatsor ábrázolja az adott hónap húsz leggyakoribb kérdéskörét, illetve a miniszterelnök és a pártelnökök médiaszerepléseit.

Honlapunkon (www.mediatanacs.hu) heti periodicitással is publikáljuk az adatsorokat.

Gyurcsány Ferenc és párttársainak az MSZP-ből való kiválásával új politikai erő jelent meg az Országgyűlésben, ezért a pártok szerepléseit megjelenítő ábrákban külön szerepeltetjük a Demokratikus Koalíció (DK) politikusait.

Az ábrákat és a táblázatokat a jobb oldalon található, „Kapcsolódó dokumemtumok” dobozban elhelyezett PDF-dokumentumban találhatja meg az olvasó.