A Médiatanács 1435/2012. (VII. 25.) számú határozata

A Médiatanács által a Szeged 95,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2011. július 21-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása

Date of decision: 25 July 2012

1. A Médiatanács megállapítja, hogy honlapján és hirdetményi úton 2011. július 21-én közzétett, a Szeged 95,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására megindított pályázati eljárás eredményes.

2. A Médiatanács megállapítja, hogy a Szeged 95,4 MHz médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében megindított Pályázati Eljárás nyertese a

Telekom Híradástechnikai és Szolgáltató Kft. Pályázó

az alábbi részpontszámokkal:

Pályázó
Díj-
aján-
lat
(max.

20
pont)
Műsorterv
max. 35 pont (20 + 5 + 10 pont)
Média-
szolgál-
tatási
tapasz-
talat

(max. 3
pont)
Kiegé-
szítő
média-
szolg.
(max. 2

pont)
Össze-
sen

pont
A helyi közélettel
foglalkozó, a helyi
mindennapi életet
segítő műsorszá-
mok aránya az éj-
szakai órák
(23.00-05.00)
nélküli napi műsor-
időben
A magyar zenei
műsorszámok
aránya a zenei
művek közzété-
telére szánt napi
teljes műsoridőben
Műsor-
terv
(max. 10

pont)
KLEIO Bt.
19 pont
20 pont
5 pont
7 pont
0 pont
2 pont
53 pont
Leonardo
Kft.
20 pont
20 pont
5 pont
5 pont
1 pont
2 pont
53 pont
Telekom
Kft.
14 pont
20 pont
5 pont
10 pont
3 pont
2 pont
54 pont

 

3. A Médiatanács a 3. pontban szereplő döntésének a nyertessé nyilvánított Telekom Kft. Pályázóval történő közlésével egyidejűleg megindítja a hatósági szerződéskötésre irányuló eljárást.

4. A Médiatanács döntését a honlapján és hirdetményi úton közzéteszi.