A Médiatanács 515/2020. (VI. 4.) számú döntése

A KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ENTERFILM Kft. kérelméről

Date of decision: 4 June 2020

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1322/2017. (XII. 5.) számú döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ENTERFILM Kft. „A Kármel hegye a szomszédban van” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2018-29/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2021. január 29-ére, a beszámolási határidő 2021. március 14-ére, valamint a bemutatási határidő 2021. július 31-ére történő módosításához.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót.