A Médiatanács 282/2020. (IV. 7.) számú döntése

A Törökszentmiklós 96,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2019. december 19-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás lezárásával összefüggő egyéb intézkedések

Date of decision: 7 April 2020

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a 2019. december 19-én közzétett pályázati felhívással a Törökszentmiklós 96,4 MHz helyi vételkörzetű médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő használatára megindított pályázati eljárásban 281/2020. (IV. 7) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese az egyedüli pályázó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány, és ezzel egyidőben megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.1. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződésmódosítást kezdeményez a Magyar Katolikus Rádió Alapítvánnyal a Törökszentmiklós 96,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség tekintetében a pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően az Mttv. 63. § (4) bekezdésének figyelembe vételével.