A Médiatanács 47/2020. (I. 28.) számú döntése

A Körmend 99,8 MHz helyi vételkörzetű kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2019. november 28-án közzétett pályázati felhívásra 2020. január 15-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata

Date of decision: 28 January 2020

A Médiatanács az Mttv. 57. § (3) bekezdése, valamint a Körmend 99,8 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2019. november 28-án közzétett Pályázati Felhívás 1.10.10.1. pontja alapján – az előterjesztés melléklete szerinti végzésben foglaltak szerint – a Pályázati Felhívásra pályázati ajánlatot benyújtó Rádió 8 Körmend Kft. pályázót hiánypótlásra hívja fel arra nézve, hogy:

  • a Pályázati Felhívás 2.4.4.1. pontjának megfelelően, egymással összhangban álló adatokat tartalmazó üzleti- és pénzügyi tervet nyújtson be,
  • a Pályázati Felhívás 2.4.8.7. pontja szerinti nyilatkozatot a Pályázati Felhívásnak mindenben megfelelően tegye meg,
  • a Pályázati Felhívás 2.4.8.9. pontja szerinti nyilatkozatot a Pályázati Felhívásnak mindenben megfelelően tegye meg,
  • a Pályázati Felhívás 2.4.8.22. pontja szerinti nyilatkozatot a Pályázati Felhívásnak mindenben megfelelően tegye meg,
  • a Pályázati Felhívás 2.4.9.1. e) pontjának mindenben megfelelő banki igazolást nyújtson be.