A Médiatanács 41/2020. (I. 28.) számú döntése

Az EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILMTEAM-UP! Kft. kérelméről

Date of decision: 28 January 2020

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILMTEAM-UP! Kft. „A befogadottak” című, MA-EMBERJUDIT2018-38/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2020. április 13-ára, a beszámolási határidő 2020. május 28-ára, valamint a bemutatási határidő 2020. október 31-ére történő módosításához azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap támogatási tevékenységéért felelős szervezeti egységének vezetőjét, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót.