A Médiatanács 1154/2019. (IX. 24.) számú döntése

A MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ANIMACI BT. kérelméről

Date of decision: 24 September 2019

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1324/2017. (XII. 5.) számú döntésével az animációs filmek gyártásának támogatására meghirdetett MACSKÁSSYGYULA2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ANIMACI BT. „Csupipupi – A bolhaverság” című, MA-MACSKÁSSYGYULA2018-23/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2020. április 20-ára, a beszámolási határidő 2020. június 6-ára, valamint a bemutatási határidő 2020. október 31-ére történő módosításához, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót.