A Médiatanács 1152/2019. (IX. 24.) számú döntése

Az EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított sc. Variart srl.és a Dunatáj Alapítvány mint pénzügyi lebonyolító kérelméről

Date of decision: 24 September 2019

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1323/2017. (XII. 5.) számú döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított sc. Variart srl. mint kedvezményezett és a Dunatáj Alapítvány mint pénzügyi lebonyolító „Répaszelet” című, MA-EMBERJUDIT2018-31/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett és a pénzügyi lebonyolító által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul az első bemutatást vállaló médiaszolgáltató személyének módosításához, valamint hozzájárul a befejezési és átadási határidő 2019. november 15-ére, a beszámolási határidő 2019. december 30-ára, valamint a bemutatási határidő 2020. május 15-ére történő módosításához, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére.
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet, a pénzügyi lebonyolítót és a médiaszolgáltatót.