A Médiatanács 1141/2019. (IX. 17.) számú döntése

A Közösségi Rádiózásért Egyesület által üzemeltetett Spirit FM állandó megnevezésű (korábbi megnevezése: Broadway Rádió) kisközösségi vételkörzetű (Budapest-Terézváros 87,6 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2019. május 15-21. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g-h) pontjaiban foglalt rendelkezések megsértése]

Date of decision: 17 September 2019

A Médiatanács megállapítja, hogy a Közösségi Rádiózásért Egyesület (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a Spirit FM állandó megnevezésű adóján a 2019. május 15-21. közötti időszakban megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. § (4) bekezdésének g-h) pontjaiban foglalt rendelkezéseket, amely jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 80.000,- Ft összegű bírsággal sújtja.