A Médiatanács 1140/2019. (IX. 17.) számú döntése

Új eljárás lefolytatása a Magyar RTL Televízió Zrt.-vel szemben a 436/2016. (IV. 12.) számú médiatanácsi határozat bírósági felülvizsgálata során született ítéletek alapján

Date of decision: 17 September 2019

A Médiatanács értesíti a Médiaszolgáltatót az új eljárás megindulásáról, valamint nyilatkozattételi és iratbetekintési jogáról.