A Médiatanács 1071/2019. (IX. 3.) számú döntése

A TISZApART MÉDIA Kft. audiovizuális médiaszolgáltató műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség teljesítésének vizsgálata a 2018. évben

Date of decision: 3 September 2019

A Médiatanács a 682/2019. (VI. 4.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban megállapítja, hogy a TISZApART MÉDIA Kft. körzeti audiovizuális médiaszolgáltató a TISZApART Tv állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2018. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a médiaszolgáltatótól független műsorkészítővel készíttetett vagy a médiaszolgáltatótól független műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai és magyar művek arányára vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 46.800,- Ft bírsággal sújtja.