A Médiatanács 1051/2019. (IX. 3.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 2019. január 1.- május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [„FÜRED Stúdió” Televíziós Kft. (Füred TV)]

Date of decision: 3 September 2019

A Médiatanács a „FÜRED Stúdió” Televíziós Kft. médiaszolgáltató Füred TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2019. év május 27. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben.